DIRECTORS︎︎︎SHINHAN CHANGEUP COMMERCIAL 45’’

신한은행 외화체인지업예금 45’’

Client: 신한은행 SHINHAN BANK
Director : 신현정 SHIN-HYUNJEONG
AD : 홍지수 HONG-JISOO
DP : 임재형 LIM-JAEHYOUNG
GAFFER :양병진 YANG-BYOUNGJIN
MODEL :강태식 KANG-TAESHIK
 
Release : December, 2018

MUDCAKE® all right reserved.